OBOWIĄZKOWE EGZAMINY NA KONIEC SEMESTRU 

Egzaminy organizowane przez szkołę języka angielskiego JOKER, pomogą uczniom w: 

- rozwijaniu umiejętności rozumienia  form pisanych w języku angielskim

- nauce porozumiewania się w codziennych sytuacjach

- poszerzaniu zakresu używanych zwrotów i wyrażeń

- nauce aktywnego udziału w rozmowach z native speakers