Programy i kursy w szkole JOKER zbudowane są zgodnie z wytycznymi Rady Europy wg ESOKJ - Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ang. CEFR - Common European Framework of Reference for Learning, Teaching and Assessment). Poziomy kursów oznaczane są poziomami biegłości językowej od A1 do C2.  

Istnieje możliwość zapisu na zajęcia języka angielskiego dwa razy w tygodniu lub raz w tygodniu.

Wszystkie zajęcia  odbywają się od poniedziałku do soboty. W celu zapisania dziecka na lekcje, należy skonsultować się ze szkołą, aby upewnić się do której grupy kwalifikuje się nasze dziecko. 


POZIOMY GRUP W SZKOLE JOKER W ROKU 2018/2019 

C2jpg
tepoziomyjpg


KURSY DLA DZIECI W WIEKU OD 8 DO 10 LAT :

KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: 

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW:

KURSY DLA DOROSŁYCH I SENIORÓW